w

To już pewne. PiS przeciwko przymusowej relokacji islamskich imigrantów!

1 kwietnia Sejm RP przegłosował uchwałę w sprawie polityki imigracyjnej państwa polskiego na forum Unii Europejskiej i polityki imigracyjnej Polski, w której jasno dano znać, że nowe polskie władze nie będą ślepo wykonywać poleceń z Brukseli czy z Berlina i nie chcą zrobić z Polski multikulti-kołchozu. Niestety przepadły poprawki Kukiz’15. 

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie polityki imigracyjnej Polski

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej negatywnie ocenia decyzję Rady Unii Europejskiej z dnia 22 września 2015 r. w sprawie relokacji 120 tys. uchodźców oraz poparcie w głosowaniu na forum Rady Unii Europejskiej przez ówczesny rząd Rzeczypospolitej Polskiej tej decyzji wbrew stanowisku pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej i Rumunii.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa rząd Rzeczypospolitej Polskiej do szczególnie dokładnego stosowania krajowych kryteriów polityki uchodźczej, która szczególną ochroną powinna obejmować samotne kobiety, dzieci, rodziny wielodzietne oraz mniejszości religijne.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zdecydowany sprzeciw wobec jakichkolwiek prób ustanawiania unijnych stałych mechanizmów alokacji uchodźców czy imigrantów. Instrumenty polityki uchodźczej i imigracyjnej powinny pozostać w rękach państwa polskiego. Jest to szczególnie ważne ze względu na rosnące napięcia społeczne, których przyczyną jest nadmierna fala migracji z Bliskiego Wschodu do Europy.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w pełni popiera niesienie i finansowanie pomocy humanitarnej w miejscach objętych konfliktem zbrojnym i krajach z nimi sąsiadujących.

MARSZAŁEK SEJMU / – / Marek Kuchciński

Co myślisz?

Jeden komentarz

Dodaj odpowiedź

Jeden ping

  1. Pingback:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Podczas II wojny światowej na 1000 Polaków zabito 220. Dla porównania – na 1000 Francuzów życie straciło 15

Żydzi znowu chcą pieniędzy! Izraelska gazeta: Polska musi zapłacić odszkodowania za 1968 rok