w

Tyszka (Kukiz’15) po donosie Krzywonos (PO) usunięty z funkcji szefa sejmowego zespołu d/s socjalnych. Za bardzo ograniczał posłom „dostęp do koryta”!

W cieniu wczorajszej hucpy z TK doszło do ciekawego przetasowania w Sejmie. Wicemarszałek Sejmu poseł Stanisław Tyszka (Kukiz’15) został przez marszałka Marka Kuchcińskiego usunięty ze stanowiska przewodniczącego sejmowego Zespołu do Spraw Pomocy Socjalnej. Powodem takiego działania był donos posłanki Henryki Krzywonos (PO) podpisany także przez posłów PSL/PiS, z którego wynikało, że Tyszka ograniczał pomoc socjalną dla posłów. Czy za nadmierne blokowanie poselskich przywilejów musiał pożegnać się z funkcją przewodniczącego?

W donosie posłanki Krzywonos na posła Tyszkę, który został skierowany do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, możemy przeczytać m.in.:

Będąc członkami Zespołu Poselskiego do spraw Pomocy Socjalnej, gdzie reprezentujemy dwa największe Kluby Parlamentarne, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zmiany Wicemarszałka [Tyszki], który przewodniczy temu Zespołowi. (…) Mimo różnic politycznych praca w tym Zespole była zawsze zgodna. Na podkreślenie zasługuje też fakt, że Zespół ten nie ma wielu zadań. Środki z ZFŚS przeznaczane są wyłącznie na pomoc materialną posłom i byłym posłom oraz na zorganizowaną działalność sportową i pożyczki na cele mieszkaniowe dla obecnych posłów.
Od początku przewodniczenia temu Zespołowi przez Wicemarszałka Stanisława Tyszkę jest jednak ciągły problem z wykonywaniem powierzonych zadań. Pan Marszałek Tyszka podkreśla, że jest przedstawicielem wyborców, a nie kogoś innego i ogólnie kwestionuje zasadność udzielania jakiejkolwiek pomocy socjalnej posłom. M.in. mimo czterokrotnych spotkań i opinii z Biura Analiz Sejmowych nie zgodził się rozpatrzyć wniosków posłów z okresu PRL. Zakwestionował też zasadność indywidualnego rozpatrywania innych wniosków o zapomogi. Problem też istniał z przyznaniem pożyczek dla posłów na cele mieszkaniowe.

Innymi słowy – poseł Tyszka starał się jak mógł, aby ograniczyć przywileje innym posłom i byłym parlamentarzystom. Niestety, za takie działanie został skarcony przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego pozbawieniem funkcji przewodniczącego Zespołu Poselskiego do spraw Pomocy Socjalnej.Za: niewygodne.info.pl

Ja to tylko przypomnę…

Jeden komentarz

Dodaj odpowiedź

Jeden ping

  1. Pingback:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Prymas Czech ocenzurowany w katolickiej prasie! Artykuł o islamskiej przemocy odrzucony…

„Tygodnik Powszechny” apeluje, by donosić na nacjonalistów za „propagowanie faszyzmu”!