UWAGA! Gronkiewicz-Waltz z prokuratorskimi zarzutami? Chodzi o 2,5 mln zł łapówki! Rozliczanie zbrodniczego procederu się rozpoczęło!

0
14030

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wszczęła śledztwo w sprawie przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 2,5 mln zł przez prezydent m. st. Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz lub jej zastępcę. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, związanego z nieprawidłowościami przy tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego terenu ogrodów działkowych na Saskiej Kępie, złożył w ub. roku stołeczny radny Jan Śpiewak. 

Ponadto, prokuratorzy z Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu ogłosili zarzuty trzem urzędnikom m.st. Warszawy, w tym jednemu byłemu już pracownikowi stołecznego ratusza.

Co zarzuca się podejrzanym

Zarzuty usłyszeli:

  • Mariusz P. – Kierownik Działu Nieruchomości Dekretowych m.st. Warszawy w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy,
  • Gertruda J.-F. – Naczelnik Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy,
  • radca prawny Jerzy M., który w przeszłości pełnił funkcję koordynatora samodzielnego wieloosobowego stanowiska pracy radców prawnych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy.

Prokuratura zarzuca urzędnikom stołecznego ratusza Mariuszowi P. i Gertrudzie J.-F. niedopełnienie ciążących na nich obowiązków i dopuszczenie do wydania korzystnych dla określonych osób decyzji dotyczących prestiżowych działek położonych w centrum Warszawy przy pl. Defilad 1. Swoich zaniechań urzędnicy dopuścili się w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez podejrzanego znanego warszawskiego adwokata Roberta N. oraz przez inne ustalone osoby. Podejrzani swoimi zaniechaniami przyczynili się do wyrządzenia szkody w mieniu m.st. Warszawy w kwocie 62 miliony 520 tysięcy złotych.

Chodzi o przestępstwo z art. 231 par. 2 kodeksu karnego. Zagrożone jest ono karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Natomiast radcy prawnemu Jerzemu M. prokuratura zarzuca niedopełnienie obowiązków i dopuszczenie do wydania korzystnych dla określonych osób decyzji dotyczących prestiżowych działek położonych w centrum Warszawy przy pl. Defilad 1. Swoim zachowaniem przyczynił się on do wyrządzenia szkody w mieniu m.st. Warszawy w kwocie 62 miliony 520 tysięcy złotych.

Chodzi o przestępstwo z art. 231 par. 1 kodeksu karnego. Zagrożone jest ono karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Wszyscy podejrzani złożyli wczoraj (07 lutego 2017 roku) w prokuraturze obszerne i szczegółowe wyjaśnienia, które znajdują potwierdzenie w zgromadzonym wcześniej materiale dowodowym.

Skierowano wnioski o areszt

Wczoraj (07 lutego 2017 roku) prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego Jerzego M. wolnościowych środków zapobiegawczych w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu, poręczenia majątkowego w kwocie 50 tysięcy złotych oraz dozoru policji z zakazem kontaktowania się z podejrzanymi Jakubem R., Gertrudą J. – F. oraz Mariuszem P.

W godzinach nocnych podjęta została decyzja o skierowaniu do Sądu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec podejrzanych Gertrudy J. – F. oraz Mariusza P.

Decyzje w przedmiocie wniosków zostaną podjęte przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia w ciągu 24 godzin od ich złożenia.

Zastosowano już areszty wobec 4 osób

Wcześniej w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu zarzuty usłyszało 5 osób.

Znany warszawski adwokat Robert N. podejrzany jest o dokonanie oszustwa wspólnie z pozostałymi podejrzanymi na szkodę spadkobierców po polskim generale, który na skutek działań wojennych znalazł się w Londynie a następnie w Kanadzie. Polegało ono na wprowadzeniu pokrzywdzonych w błąd oraz wyzyskaniu ich błędu, co do znaczenia podejmowanych czynności prawnych, zakresu praw majątkowych oraz roszczeń wchodzących w skład spadku po generale, ich rzeczywistej, rynkowej wartości oraz możliwości ich dochodzenia przed sądami bądź organami administracji publicznej. Na skutek oszukańczych działań podjętych przez podejrzanych pokrzywdzeni doznali szkody w łącznej wysokości 27 milionów 31 tysięcy złotych. Chodzi o przestępstwo z art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego. Grozi za nie kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Adwokatowi Robertowi N. prokurator zarzuca także udzielenie warszawskiemu urzędnikowi Jakubowi R. korzyści majątkowej w wysokości 2 milionów 500 tysięcy złotych. Została ona udzielona w zamian za niedopełnienie obowiązków oraz zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań podległych mu komórek urzędu, a następnie wydanie korzystnych decyzji dotyczących określonych nieruchomości położonych w centrum Warszawy na rzecz określonych osób. Takie bezprawne działania urzędnika spowodowały szkodę w mieniu Warszawy w kwocie 62 milionów 520 tysięcy złotych. Chodzi o przestępstwo z art. 229 par. 3 i 4 kodeksu karnego. Grozi za nie kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Robert N. podejrzany jest także o podrobienie dokumentu pełnomocnictwa w celu użycia go jako autentycznego, a następnie przekazanie go innemu adwokatowi – podejrzanej Alinie D, która posłużyła się nim w postępowaniu spadkowym przed jednym z warszawskich sądów. Za przestępstwo z art. 270 par. 1 kodeksu karnego grozi mu kara grzywny, kara ograniczenia wolności, albo kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Były Zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy Jakuba R. podejrzany jest o przyjęcie od adwokata Roberta N. korzyści majątkowej w wysokości 2 milionów 500 tysięcy złotych. Za przestępstwo to, z art. 228 par. 3 i 5 kodeksu karnego, grozi mu kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Jest on także podejrzany o dokonanie takiego samego oszustwa jak podejrzany adwokat Robert N., które zostało popełnione na szkodę spadkobierców po polskim generale, który na skutek działań wojennych znalazł się w Londynie.

Rodzice byłego warszawskiego urzędnika – Wojciech R. i Alina D. podejrzani są o dokonanie wspólnie z pozostałymi podejrzanymi oszustwa na szkodę spadkobierców po polskim generale, którzy zostali pokrzywdzeni na łączną kwotę 27 milionów 31 tysięcy złotych. Chodzi o przestępstwo z art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego, za które grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Dodatkowo prokurator zarzuca Alinie D., że działając wspólnie z podejrzanym Robertem N., jako adwokat i pełnomocnik procesowy jednej ze spadkobierczyń, w postępowaniu spadkowym przedłożyła w warszawskim sądzie pełnomocnictwo, które wcześniej zostało podrobione przez Roberta N. Za to przestępstwo, z art. 270 par. 1 kodeksu karnego, grozi jej kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Zarzut oszustwa wielkiej wartości popełnionego na szkodę spadkobierczyni po polskim generale, który na skutek działań wojennych znalazł się w Londynie, został również ogłoszony podejrzanemu Mariuszowi L.

Na wniosek prokuratora Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec 4 podejrzanych – Roberta N., Jakuba R., Wojciecha R. i Aliny D.

Wobec podejrzanego Mariusza L. prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wolnościowych środków zapobiegawczych w postaci dozoru policji z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi w tej sprawie, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenia majątkowego w kwocie 500 tysięcy złotych.

Za: Dział Prasowy, Prokuratura Krajowa – pk.gov.pl, tvp.info

Komentarze:

komentarzy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here