w ,

W poniedziałek pierwsza rozprawa Komisji Weryfikacyjnej! Wyjdą na jaw przekręty ratusza Gronkiewicz-Waltz?

Komisja Weryfikacyjna ds. stołecznej reprywatyzacji postanowiła, że pierwsza rozprawa dot. nieruchomości warszawskich odbędzie się 26 czerwca. Zadecydowała też o wszczęciu kolejnych czynności sprawdzających i postępowań rozpoznawczych.

Dotyczą one czterech spraw, co do których wcześniej przeprowadzono czynności sprawdzające. Chodzi o nieruchomości, w których zamieszkują bądź zamieszkiwali lokatorzy, którzy mogli być pokrzywdzeni reprywatyzacją. Ich adresy to: Hoża 25, Poznańska 14, Marszałkowska 43 o dawna Chmielna 70. W tym ostatnim przypadku zawieszono postępowania administracyjne, które dotyczą tej nieruchomości toczące się przed innymi organami administracji. Rozprawy ws. Chmielnej 70 odbędą się 3 i 13 lipca.

W poniedziałek Komisja rozpatrzy sprawy Twardej 8 i Twardej 10. Zostaną przesłuchani świadkowie: byli urzędnicy ratusza oraz osoby występujące w sprawach w innym charakterze.

29 czerwca Komisja planuje przesłuchać prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz–Waltz, która kilkakrotnie już deklarowała, że nie stawi się na rozprawę.

Osoby tymczasowo aresztowane w związku ze śledztwami reprywatyzacyjnymi będą przesłuchiwane na terenie aresztu i zakładu karnego we Wrocławiu.

Komisja postanowiła także wyznaczyć posiedzenie w sprawie nieruchomości Sienna 29, które odbędzie się 14 lipca 2017 roku.

Po czwartkowym niejawnym posiedzeniu Komisja podała, że decyzjami sądów na jej wnioski zostały zabezpieczone księgi wieczyste następujących nieruchomości: Twarda 8, Twarda 10, d. Sienna 29 (plac Defilad), d. Zielna 7/Złota 17 (plac Defilad), d. Chmielna 50 (plac Defilad), d. Złota 19 (plac Defilad), Noakowskiego 16.

Komisja bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych ws. reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Komisja może utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną (uznać słuszność zwrotu nieruchomości), albo uchylić ją i podjąć decyzję merytoryczną, która pozwoli odebrać bezprawnie pozyskaną nieruchomość. Będzie też mogła uchylić decyzję reprywatyzacyjną i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który ją wydał, wraz z wiążącymi wskazaniami co do dalszego postępowania.

Źródło: www.kurier.pap.pl

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Przemilczana zbrodnia: Niemcy podczas II wojny uprowadzili 200 tys. polskich dzieci. Powróciło jedynie 30 tys.

NAJLEPSZY PRZYKŁAD LUDZI PO! || Rzecznik Praw Obywatelskich obarczający Polaków winą za Holocaust! Nie można mu tego darować!