Piosenki Lwowskie

Tytuł Piosenki: W stryjskim parku

W Stryjskim Parku na fystyni tam zabawa klawu płyni
tam ji fajny urzundzyni – eliktryczny uświtlini
Tam si bawi panna Mania, i ta spuchła panna Frania
i ja tyż katulam tam – przyknajalym subi sam

Lwoska wiara tam murowa z Kliparowa.z Łyczakowa
tam kucharyk setki dwie, kużda modna w szantekle
Ta razówka, a ta dama, ta w szaliku, ta w panama
każda ma dziś wielgu chynć, inu braci romans kryńć

A tam batiar w butach w dziury du Maniudci rafii w kunkur
„Moja Mańci, wezmim Ślub, inu mi ancuga kup”
Bendzisz u mni wielga pani, wezmisz sy du duetu prani
palcym ciebi ni tkni nikt, inu zarób mni na wikt

Józia taj ułana zbira:”A naj nagła ci chulira
bez my sznyrcli i hyrbaty ściskasz Helci zyzuwaty”
Tanku idzi du swy Róży, ty cu w wielgim państwu służy
una mówi:”Jak chcysz tryd. du chawirzy du mni przydż”

Panna Frania ma facyta – z Kulparkowa sanityta
i bałaka :”Milyj Wyć, ja byz ciebi nie chcym żyć”
Ja szpanuji na Kasiuni i pumalu du ni sury
„Moja Kasiu, pCki czas, chodz sy bawić raz pu raz”

Klenkam przed niu jak w kuścieli i balakam:”Mój anieli”
Muszym razym z tubu być, mogym nawet przystać pić
Kasiu moja ty kuchana, kocham ciebi już ud rana
w moim sercu ji schuwana miluSó giensty jak świtana

Na karuzel Kasiu siadaj, ja ci grajfnym limunada
jest hużdawka. ojojoj – ty Kasiuniu sy ni boj
Ja hużdawki sy ni boji, ali jak chcysz sercy moi to u renki
najpirw pruś, mami takty puwidz cuś

Menczym teraz swoji głowy jaki] by tu użyć mowy
Odraz bałak mam gutowy – utwiadczyny salunowy
i tak mówim:”Bundży moja – wszystku bendzisz mieć na zoja”
ja nie bajiruji ci – jakiś pracy znajdy sy

Mamcia przyszła na ty słowa, a ży mamcia ji nyrwowa
tak bałaka z srogo winu” Dzieżyś spił sy sukinsynu”
My tu som purzondny damy, a ty paciuk ji schirany,
panie batiar złom sy kark, Stryjski ci zaszkudził park”

Kasia głupi miny robi, cuś mi tu sy ni pudobi
i chuć Kasia.leji łzy, mama wrzyszczy „Wyruś si!”
Ali ja si ni przyjmuji, inna biniu już bajtluji
knajam dali sy byz Park, bu ja mam na głowi kark

ży du babćw ja ji śmiały, wszystki bendum mni kuchały
a Kasiunia bendzi zła, zamiast myńża gównu ma
Helcia szac du mni lachuji, ali zy mni sy dworuji
bu wujaka inu chce, bu un ma tu portupe

Un ci moży da portupe, ja ci za tu szczyńścia kupe
u wujaka ji już tak: sercy łani jak tyn mak
wojak mundur ma wspaniały, ali babćw harym cały
a ja Helciu, tu mam szwung, ciebi bendym kuchał wciung

Ali Helci inu w głowi taki łyty muiiaurowi
i sie inu ze mni śmieji, ży ja nie jest u kulieji
Ja nie rabim nic przysady, mogym mnieć i ty pusady
ot, naczelnik ud kulieji cu du lampy nafty lieji

A kie mni ni zechcy Helka to mycyja ji niwielka
tyli szac tu ciała/ ji, ży nie zmnieszczu w Parku si
Tli wy Lwowi raj batiara, chlejim browar,kirzym haru
tu si mngym panym stać – B4g dał rency aby brać

 

Wykonanie Piosenki: W stryjskim parku

 


Zapraszam do odwiedzenia strony: Piosenki Lwowskie

Piosenki Lwowskie
Piosenki Lwowskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0