w ,

WAŻNE! Oświadczenie organizatorów akcji German Death Camps ws. apelacji stacji ZDF!

Wyrażamy głębokie oburzenie treścią apelacji stacji ZDF dotyczącej klauzuli wykonalności wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie, wydanej przez Sąd w Moguncji o której poinformowały media. Skandalem jest już sam fakt, iż do dnia dzisiejszego prawomocny wyrok sądowy nakładający umieszczenia na stronie internetowej stacji przeprosin za zwrot polskie obozy śmierci”, wyemitowany na ich antenie, nie został przez ZDF wykonany. Próba przypisania wyrokowi charakteru politycznego świadczy o całkowitej złej woli niemieckiego publicznego nadawcy.

Niemiecka wina za zbrodnie dokonywane na terenie założonych przez nich na terenach okupowanych przez III Rzeszę obozów zagłady nie podlega żadnej wątpliwości, zarówno pod względem historycznym jak i prawnym. Rzeczą całkowicie oczywistą jest konieczność sprostowania informacji, która godzi w podstawową prawdę historyczną oraz możliwość dochodzenia swoich racji w tej sprawie na drodze sądowej. Zwłaszcza gdy powodem jest osoba taka jak  Pan Karol Tendera – więzień niemieckiego obozu w Auschiwitz-Birkenau.

Oskarżenia ZDFu mówiące, że wyrok jest pokłosiem aktywnej polityki rządu, który walczy o prawdę historyczną” nie mają żadnego pokrycia w faktach i są jedynie próbą rozmycia odpowiedzialności za ewidentne kłamstwo, którego dopuściła się stacja. Wyrok nakazujący przeprosiny został wydany przez niezawisły sąd a działania społeczna, związana z brakiem jego należytego wykonania miała charakter obywatelski, niezwiązany z czynnikami rządowymi.

W dalszym ciągu apelujemy do stacji ZDF o przeproszenie za zwrot „polskie obozy śmierci” oraz zachęcamy opinie publiczną w Polsce i zagranicą do dalszego piętnowania przykładów kłamstw historycznych, mających miejsce w przestrzeni publicznej. Jako organizatorzy akcji German Death Camps sami planujemy dalsze działania w tym temacie o których poinformujemy w najbliższym czasie.

Jeden komentarz

Dodaj odpowiedź

Jeden ping

  1. Pingback:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

ONR domaga się prawnego zakazu finansowania organizacji pozarządowych z kapitału zagranicznego!

PORUSZAJĄCE PRZEMÓWIENIE: „NIE MOŻEMY ULEGAĆ NACISKOM ULICY I ZAGRANICY!” „NIE COFNIEMY SIĘ!”