w

XXII Sesja SEJMU DZIECI i MŁODZIEŻY – 1 czerwca 2016 r.

„Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości” to temat przewodni XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbyła się dziś w Sejmie RP. Posiedzenie zakończyło się podjęciem wspólnej uchwały. Obrady otworzył marszałek Marek Kuchciński.  

–  Jestem wzruszony otwierając dzisiejsze obrady. Kilkadziesiąt lat temu gdy moi rówieśnicy chodzili do szkół takich inicjatyw jak Sejm Dzieci i Młodzieży nie było. (…) To wyjątkowa okazja kiedy w Sejmie RP, w miejscu najważniejszych władz państwowych zasiada młode pokolenie posłów – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński witając parlamentarzystów – juniorów.

Młodych polityków powitała też minister Edukacji narodowej Anna Zalewska. – Chcemy, razem z waszymi rodzicami, byście byli obywatelami Polski, Europy i świata. Żebyście świetnie znali matematykę, bo bez niej nie ma XXI w., informatykę, język obcy, ale również  polską literaturę. (…) Chcemy też abyście znali swoją historię, bo wtedy czujecie się ważni, dumni i bezpieczni, potraficie rozmawiać z rodzicami i dziadkami – powiedziała minister edukacji narodowej. Mówiąc o zmianach w systemie edukacji Anna Zalewska zaznaczyła, że muszą być one dostosowane do dzieci – najważniejszego elementu tego sytemu. Podkreśliła również potrzebę budowania odpowiedzialnych i partnerskich relacji z młodzieżą.

O konieczności egzekwowania przez dzieci prawa do wyrażania własnego zdania mówił też Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Podkreślał, że jest ono konieczne do budowania dobrych relacji międzypokoleniowych. Nawiązując do tematu przewodniego XXII sesji SDiM Marek Michalak zaznaczył, że warto pamiętać o przesłaniu, które zostawił nam Janusz Korczak. – Formułując prawa dziecka w czasach kiedy były one fundamentalnie łamane (…) Janusz Korczak upomniał się o prawo dzieci do wyrażania własnego zdania i wskazał jako fundament prawo każdego człowieka do szacunku. Bez względu na to skąd jest, ile ma lat, jakie ma pochodzenie i biografię – mówił rzecznik praw dziecka.

–  Pamięć na pierwszy rzut oka mogłaby się wydawać czymś co jest skierowane tylko ku przeszłości. Oczywiście tak jest, ale pamięć jest także ważnym elementem naszej współczesności oraz działaniem skierowanym ku przyszłości – powiedział zwracając się do młodych posłów Łukasz Kamiński – prezes, zaproszonego pierwszy raz do udziału w organizacji SDiM, Instytutu Pamięci Narodowej. Szef IPN podkreślił też, że pamięć jest źródłem wartości i fundamentem tożsamości narodowej. – Poprzez pamięć wypełniamy nasz wspólny obowiązek. Jako naród musimy  pamiętać o ludziach i o całych pokoleniach, którym zawdzięczamy istnienie naszego państwa, zawdzięczamy to kim dzisiaj jesteśmy – mówił.

Dzisiejsze obrady, pod okiem członków Prezydium Sejmu, prowadzili marszałkowie juniorzy: Jakub Żebrowski, Kacper Szymczak oraz Igor Żarnowski.

Sejm Dzieci i Młodzieży to pierwszy dziecięco-młodzieżowy parlament w Europie. Młodzi posłowie, wyłonieni w konkursie dla uczniów szkół podstawowych i średnich, zasiedli w sejmowych ławach już w 1994 r. z inicjatywy Kancelarii Sejmu oraz prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Janiny Ochojskiej. Obecnie podobne przedsięwzięcia są realizowane m.in. w Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Czechach.

Podczas posiedzeń SDiM młodzi parlamentarzyści obradują o aktualnych kwestiach społeczno-politycznych, kulturalnych i gospodarczych. Jest to dla nich wyjątkowa okazja do pogłębiania swojej wiedzy o funkcjonowaniu demokracji parlamentarnej oraz impuls do aktywnego uczestniczenia w społeczeństwie obywatelskim, samodzielnego myślenia i budowania własnych opinii o otaczającym świecie. Od kilku lat uczestnicy SDiM wykonują też zadania wymagające zaangażowanie na rzecz własnego środowiska lokalnego i jego rozwoju.

Do udziału w tegorocznej sesji SDiM zaproszono młodzież  zainteresowaną działaniem na rzecz swojej społeczności lokalnej. Uczniowie i uczennice ubiegający się o mandat posła mieli za zadanie znaleźć i podjąć działania zmierzające do zwiększenia znaczenia pamięci historycznej w społeczności lokalnej. Celem XXII sesji było kształtowanie postaw patriotycznych, rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, upowszechnianie wiedzy o miejscach pamięci i ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości lokalnej.

Do projektu zgłosiło się 626 dwuosobowych zespołów. Uczniowie z zespołów, które przedstawiły i zrealizowały najbardziej interesujące plany działań, zostali zaproszeni do wzięcia udziału w obradach.

XXII sesję poprzedziło posiedzenie komisji problemowej. Komisja złożona z 64 młodych parlamentarzystów, która obradowała 15 maja 2016 r. przygotowała projekt uchwały oraz  trzy pytania do ministra edukacji narodowej. Pozostali posłowie – juniorzy – mogli zgłaszać swoje uwagi do projektu uchwały do 31 maja do godz. 21.00. W tym dniu wszyscy zakwalifikowani do SDiM uczestnicy mieli też możliwość odwiedzenia miejsc pamięci na terenie Warszawy.

Głównym organizatorem XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży była Kancelaria Sejmu wraz z Instytutem Pamięci Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Załączniki:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Lech Kaczyński zginął bo chciał odszkodowania za II wojnę światową?

Polska i Estonia mają wiele wspólnych celów!