w ,

Zmasowana krytyka Macierewicza? W ciągu ostatnich 2 lat w MON zawarto 250 umów na modernizację Sił Zbrojnych! Zobacz jakie!

W ciągu ostatnich 2 lat w MON zawarto 250 umów na modernizację Sił Zbrojnych na kwotę blisko 20 mld złotych. W tym 160 z nich o wartości 13 mld zł umów ulokowano w polskim przemyśle. Zarówno w 2016 jak i w 2017 roku budżet MON został wykonany w 100%. tj. prawidłowo i w całości, a 2016 r. po raz pierwszy od 8 lat MON wydał na program modernizacji armii wszystkie przeznaczone fundusze. Tezy o „nieefektywności” modernizacji nie znajdują potwierdzenia w faktach.

NAJWIĘKSZE UMOWY

W grupie największych kontraktów, których realizacja skokowo zwiększa potencjał obronny i uderzeniowy Sił Zbrojnych znalazły się m.in. umowy na modernizację 128 czołgów Leopard 2A4, dostawę 64 moździerzy RAK, 6 baterii przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego bliskiego zasięgu Pilica; 1300 rakiet do przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego Poprad, 1000 szt. przeciwpancernych pocisków kierowanych SPIKE, a także 6 jednostek pływających, służących do zabezpieczenia technicznego i prowadzenia działań ratowniczych na morzu pn. HOLOWNIK.

Na ponad 4,5 mld zł opiewa kontrakt z Hutą Stalowa Wola na zakup 96 samobieżnych 155-mm armatohaubic Krab. Jest to największe zamówienie w polskiej zbrojeniówce od 1989 r. Pierwsze egzemplarze już skierowano do 11 Mazurskiego Pułku Artylerii w Węgorzewie.

Umowa na zakup 64 automatycznych 120 mm moździerzy „Rak” na podwoziu KTO Rosomak i 32 wozów dowodzenia to wydatek blisko 1 mld zł. Pierwsze elementy kompanijnego modułu ogniowego samobieżnego moździerza 120 mm Rak na podwoziu kołowym, Huta Stalowa Wola przekazała w czerwcu 2017 r. do 17 Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, natomiast elementy drugiego modułu przekazano do 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie.

Niebawem trafi do wojska pierwsza partia z ponad 53 tysięcy sztuk zakupionych karabinków Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej MSBS (GROT). To największy z kontraktów na dostawę broni strzeleckiej po 1989 r. Wartość kontraktu wynosi niemal pół miliarda złotych, całe zamówienie ma zostać zrealizowane do 2020 roku. 30 listopada br. przed pomnikiem Stefana Grota – Roweckiego w Warszawie odbyło się symboliczne przekazanie żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej pierwszej partii karabinków.

Marynarka Wojenna otrzymała pięć zmodernizowanych śmigłowców ratowniczych W-3WARM ANAKONDA, a trzy następne mają być dostarczone w 2018 roku. Zmodernizowane Anakondy wyposażono między innymi w cyfrowy system sterowania silnikami FADEC – ang. Full Authority Digital Engines Control (w miejsce analogowego), nowe wyposażenie ratownicze oraz nowe kamery termowizyjne sprzężone z reflektorami – tzw. szperaczami. Wszystkie śmigłowce wyposażone są również w system automatycznej identyfikacji jednostek pływających AIS, który znacznie usprawnia prowadzenie ewakuacji poszkodowanych z pokładów statków.

Do osiągnięć należy też zaliczyć podpisanie umów na dostawy amerykańskich kierowanych pocisków powietrze-ziemia JASSM-ER, które mają znaczenie strategiczne czy mostów DAGLEZJA.

28 listopada br. uroczyście podniesiono banderę na najnowocześniejszym okręcie Marynarki Wojennej ORP „Kormoran” – niszczycielu min, który trafi do 13. Dywizjonu Trałowców wchodzącego w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Wybudowany został przez Konsorcjum, którego trzon tworzą gdańska stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. oraz gdyński Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. Do jego głównych zadań należeć będą poszukiwanie, klasyfikacja, identyfikacja i zwalczanie min morskich, rozpoznanie torów wodnych, przeprowadzanie jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawianie min oraz zdalne sterowanie samobieżnymi platformami przeciwminowymi.

27 grudnia br. zawarta została umowa na dostawę dwóch kolejnych nowoczesnych niszczycieli min wraz z trzema pakietami wsparcia logistycznego oraz jednego okrętu ratowniczego, z opcją zamówienia drugiego. Ponadto w ramach inwestycji realizowana jest modernizacja na ok 90 mln zł okrętów: transportowo-minowego ORP „Lublin” przez Stocznię GRYFIA oraz okrętów ORP „Drużno” i ORP „Hańcza” przez Stocznię NAUTA.

29 listopada w Sanoku podpisano z Autosanem umowę na dostawy 28 autobusów dla wojska. Wartość kontraktu to 18 mln zł z terminem realizacji w IV kwartale przyszłego roku.

AUTOSAN realizuje również podpisane we wrześniu br. zamówienie na 12 szt. kabin typ 890 oraz finalizuje dostawę 11 szt. kabin tego typu dla Wojskowych Zakładów Łączności w Zegrzu. Kabiny spełniają wymogi tłumienności elektromagnetycznej i przeznaczone są do zabudowy Ruchomych Węzłów Łączności Cyfrowej.

19 grudnia 2017 roku podpisano umowę z PZL „Warszawa-Okęcie” S.A na wykonanie w latach 2017-2020 modernizacji 12 samolotów PZL-130 TC-I ORLIK do wersji PZL-130 TC-II ORLIK. Umowa zostanie zrealizowana do dnia 30 października 2020 r., a jej wartość wynosi 186 mln zł. Zmodernizowane samoloty do wersji PZL-130 TC-II ORLIK będą przeznaczone do prowadzenia podstawowego i zaawansowanego szkolenia pilotów wojskowych w zakresie techniki pilotowania i nawigowania w różnych warunkach atmosferycznych. Będą posiadać specjalistyczne wyposażenie typowe dla wojskowych statków powietrznych.

W ramach modernizacji Sił Zbrojnych trwają również intensywne prace związane z możliwością rozpoczęcia procesu dostaw rakiet „Feniks”, w ilości ponad 800 sztuk.

Dbamy także o o wyposażenie indywidualne żołnierzy,dlatego też podpisano zamówienia na dostarczenie do końca bieżącego roku 100 tysięcy kompletów zimowych i letnich mundurów oraz odzieży ochronnej, jak również ponad 20 tys. hełmów kewlarowych.

WZMOCNIENIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU

Dzięki działaniom MON udało się wzmocnić pozycję Polskiej Grupy Zbrojeniowej co pozwoliło m.in. uratować Stocznię Marynarki Wojennej. Od 1 stycznia 2018 roku stocznia wejdzie w skład Grupy; dodatkowo do polskich stoczni zostało skierowanych 800 mln zł, z tego ok. 80% do stoczni podległych PGZ.

Przychody Grupy wzrosły w ostatnim roku o 40 mln w tym o 56 proc. z eksportu, który teraz stanowi 16 proc. udziału w przychodach. To pozwoli odzyskać polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu pozycję międzynarodową. W ostatnich dwóch latach na modernizację polskiego przemysłu zbrojeniowego wydano 450 mln zł, inwestując je np. w lufownię Huty Stalowa Wola, komorę bezechową w PIT-Radwar, nowe maszyny w produkujących broń strzelecką ZM Tarnów.

W najbliższym czasie Zakłady Chemiczne „Nitro-Chem” S.A., należące do PGZ, zaczną produkcję w Polsce bomb lotniczych rodziny Mk-82 będących na uzbrojeniu polskich samolotów F-16. Rozpoczęcie produkcji w Polsce wzmocni bezpieczeństwo państwa – zbudowanie zdolności do produkcji krajowej i potencjalny eksport na rynki trzecie. „Nitro-Chem” realizuje strategię polonizacji systemów uzbrojenia znajdujących się na uzbrojeniu Sił Zbrojnych RP. W ostatnich trzech latach Siły Powietrzne RP zamówiły ok. 1300 bomb tego typu.

20 listopada br. została podpisana umowa na dostawy jednego z najnowocześniejszych systemów uzbrojenia – zestawów Amunicji Krążącej WARMATE – dla Wojska Polskiego. Zgodnie z nią na wyposażenie sił zbrojnych trafią zestawy dronów uderzeniowych krótkiego zasięgu. Pierwsze partie zostały już dostarczone do Rejonowych Baz Logistycznych. Ponadto kontrakt zawiera szkolenie dla operatorów oraz zestawy treningowe. Broń, która ma trafić do wojsk operacyjnych, w tym specjalnych i do obrony terytorialnej, jest przykładem udanej kooperacji przemysłu prywatnego i państwowego, wchodzącego w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

OBRONA POWIETRZNA

W ramach systemu obrony powietrznej realizowany jest program, którego celem jest osiągnięcie zdolności operacyjnej w zakresie zapewnienia osłony obiektów, centrów administracyjno-gospodarczych, wojsk w rejonach operacyjnego rozwinięcia i w trakcie połączonej operacji obronnej, w układzie narodowym i sojuszniczym.

W związku z tym w celu zakupu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego zestawu rakietowego średniego zasięgu o kr. „WISŁA”, strona polska zamierza pozyskać najnowszą dostępną wersję systemu Patriot. Po akceptacji przez Departament Stanu USA dot. sprzedaży do Polski zestawów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych Patriot wraz z systemem IBCS, MON podpisze ostateczną umowę na początku przyszłego roku.

WZROST NAKŁADÓW I LICZEBNOŚCI ARMII

W MON powstał przełomowy projekt nowelizacji ustawy o modernizacji i finansowaniu SZ RP, który zakłada wzrost nakładów na obronność państwa. Ustawa przyjęta przez Sejm 15.09 br. przewiduje wzrost z 2%PKB do 2,5% PKB docelowo w roku 2030.

Wzmocnienie potencjału obronnego państwa jest dzisiaj absolutną koniecznością. Po raz pierwszy po 1989 roku następuje istotne zwiększenie ilości żołnierzy w Wojsku Polskim. Również powołanie WOT i budowa zdolności tej formacji wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Docelowo, w Wojsku Polskim służyć ma 200 tys. żołnierzy.

W szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej pełni służbę blisko 8 tys. żołnierzy. Formowanie piątego rodzaju sił zbrojnych rozpoczęło się z początkiem 2017 roku. W 2017 roku, w ciągu siedmiu miesięcy od wcielenia pierwszych rekrutów w Wojskach Obrony Terytorialnej przeprowadzono 64 szkolenia podstawowe, wyrównawcze i rotacyjne. Do chwili obecnej utworzone zostało Dowództwo WOT oraz trzy brygady w województwach podlaskim, lubelskim oraz podkarpackim, w tych jednostkach trwa już szkolenie żołnierzy. Formowane są też kolejne trzy brygady, jedna na Warmii i Mazurach oraz dwie na Mazowszu, w tych jednostkach obecnie trwa proces wypełniania struktur kadrą zawodową, pierwsze szkolenia ochotników zaplanowane są w tych jednostkach w pierwszym kwartale 2018 roku. Idea, koncepcja oraz szybkość formowanie WOT znajdują uznanie wśród sojuszników i ekspertów w Polsce oraz w NATO. Stanowczymi przeciwnikami WOT są politycy i wojskowi rosyjscy.

Powyższe informacje są odwzorowaniem systematycznie prowadzonej polityki zbrojeniowej, której celem jest efektywna, realistyczna i szybka modernizacja mająca na celu wzmocnienie Sił Zbrojnych RP oraz polskiego przemysłu obronnego. Obecnie decyzje zakupowe nie są wynikiem nacisków lobbystycznych grup interesów, a zobiektywizowanych procesów analiz i badań przeprowadzonych między innymi w trakcie Strategicznego Przeglądu Obronnego.

– Na modernizację zostało wydanych 20 mld zł, w tym 13 mld w polskich zakładach, na inwestycje i na produkty zbrojeniowe zamawiane i dostarczane przez polskie zakłady  – powiedział  w środę minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.
Modernizacja i rozwój Sił Zbrojnych RP - zdjęcie

Fot. mjr Robert Siemaszko/CO MON

27 grudnia 2017 r. w Centrum Operacji Lądowych – Dowództwie Komponentu Lądowego w Krakowie odbyła się konferencja prasowa ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza nt. „Modernizacji i Rozwoju Sił Zbrojnych RP”. Na spotkaniu obecny był także sekretarz stanu Bartosz Kownacki, szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Dariusz Łukowski oraz szef inspektoratu Uzbrojenia płk Dariusz Pluta.

Szef MON zapowiedział podczas spotkania z prasą, że najbliższym czasie wybrany zostanie partner w produkcji okrętów podwodnych. Poinformował także, że kończą się negocjacje w sprawie programu Wisła.

– Podsumowuję główny nasz wysiłek w ciągu ostatnich dwóch lat dlatego, że on na tle ubiegłego dziesięciolecia był niezwykły. Nigdy się jeszcze nie zdarzyło to, co miało miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat, żeby wszystkie pieniądze przeznaczone na polski wysiłek zbrojny, na polską obronę, w tym także na modernizację zostały wydane nieomal do ostatniej złotówki. Tak właśnie było w przeciągu dwóch ostatnich lat – mówił szef MON.

– Nigdy się jeszcze nie zdarzyło to, co miało miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat, żeby wszystkie pieniądze przeznaczone na polski wysiłek zbrojny, na polską obronę, w tym także na modernizację, zostały wydane nieomal do ostatniej złotówki – powiedział minister Macierewicz.

Podsumowując proces modernizacji szef MON powiedział – Poza tymi wielkimi projektami, które mają ogromne znaczenie długofalowe, były także projekty, które wydają się być mniejszego znaczenia czy też projekty, ale które dla armii polskiej miały w ostatnich latach olbrzymie znaczenie. Myślę o karabinku Grot czyli MSBS produkowanym przez Łucznika, którego 53 tysiące zostało zamówionych i już jest dostarczanych do polskiej armii. Myślę także o dronach bojowych, które są także dostarczane do polskiej armii a których zostało zamówionych 1000. Tego typu uzbrojenia, tego typu inicjatyw, tego typu decyzji było podjętych w ciągu ostatnich dwóch lat było bardzo wiele. Na 250 zamówień, 250 kontraktów, które zostały podpisane – większość z nich dotyczą uzbrojenia  można powiedzieć najszerzej dostępnego dla polskiej armii.

Omawiając budżet MON sekretarz stanu Bartosz Kownacki podkreślił, że rok 2017 będzie drugim z rzędu rokiem, kiedy pieniądze przeznaczone na modernizację zostaną wydane w całości. – Po raz drugi z rzędu jak pan minister powiedział, udało się wydać te całość pieniędzy, którymi dysponował minister obrony narodowej. Sytuacja bez precedensu. (…) Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy w tym procesie uczestniczyli, ministrowi Antoniemu Macierewiczowi (…) Jest to też zasługa żołnierzy i pracowników obydwu Inspektoratów. Podziękowania dla przemysłu, który jest tutaj obecny, zarówno przemysł państwowy czyli Polska Grupa Zbrojeniowa jak i zakłady prywatne – mówił wiceminister Kownacki.

Wiceminister Kownacki odnosząc się do finansowania armii powiedział: – Finansowanie to zasługa rządu i determinacji ministra obrony narodowej – 2,5% PKB w 2030 r. i zwiększanie skali począwszy od 2016 r. tak naprawdę. To pokazanie, jak bardzo skutecznie realizowaliśmy programy modernizacyjne przez ostatnie 2 lata. Udało się przeforsować ustawę, która w sposób zasadniczy zmienia program modernizacji technicznej i pozwala naprawdę ją realizować.

Sekretarz stanu Bartosz Kownacki odniósł się w swojej wypowiedzi także do sprawy finansowania Wojsk Obrony Terytorialnej. – Wydatki przeznaczone na WOT to zaledwie 5% wydatków przeznaczonych na modernizację. Wojska OT choć są priorytetem, choć są bardzo ważne, to są tanimi wojskami. To nie jest tak, że inne rodzaje Sił Zbrojnych cierpią dlatego, że przeznaczamy pieniądze na WOT – mówił wiceminister.

Obecny podczas konferencji szef Inspektoratu Uzbrojenia MON płk Dariusz Pluta przypomniał, że w 2017 Inspektorat dysponował kwotą ponad 7,7 mld zł, z czego na zadania realizowane przez kontrahentów krajowych wydano 3 mld 961 mln zł (w tym na zadania przedsiębiorstw PGZ – ponad 2,8 mld zł), a przez kontrahentów zagranicznych 3 mld 764 mln zł. Dodał, że w kończącym się roku Inspektorat zawarł 131 nowych umów, a nadzorował w sumie 431 umów).

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Dariusz Łukowski mówił, że w 2017 r. zawarto 250 umów związanych z modernizacją techniczną, z czego 450 mln zł przeznaczono na technikę lotniczą, 446 mln zł na technikę lądową i ok. 122 mln zł na technikę morską. 314 mln zł wydano na zabezpieczenie funkcjonowania warsztatów i jednostek logistycznych, zakup pojazdów takich jak cysterny czy sanitarki. 560 mln zł zostało przeznaczone na bieżące funkcjonowanie sił zbrojnych.

Za: mon.gov.pl

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Czy Verhofstadt odpowie za znieważenie uczestników Marszu Niepodległości?

Rzecznik Ziobry celnie o Rejestrze Pedofilów: „Które dobro jest ważniejsze? Dobro bezbronnych dzieci? Czy dobro najskrajniejszych przestępców?”