w ,

ZMIANY W KODEKSIE PRACY! Umowa o pracę jeszcze przed podjęciem zatrudnienia!

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza obowiązek potwierdzania na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę jeszcze przed dopuszczeniem osoby do pracy. Chodzi o ustalenia dotyczące stron, rodzaju umowy oraz jej warunków. Celem tej zmiany jest zwiększenie ochrony praw pracowników, a więc ułatwienie dochodzenia przysługujących im świadczeń i uprawnień wynikających ze stosunku pracy (np. możliwość korzystania z publicznej służby zdrowia czy płatnego urlopu wypoczynkowego). Ważnym celem nowych regulacji jest też zapobieganie nielegalnemu zatrudnianiu.

Zgodnie z obowiązującymi jeszcze przepisami pracodawca powinien zawrzeć na piśmie umowę o pracę najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia i w ciągu siedmiu dni zgłosić ten fakt do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Państwowa Inspekcja Pracy wielokrotnie sygnalizowała jednak, że wielu przedsiębiorców nie przestrzega tych terminów. Ujawnienie tego faktu przez inspektorów PIP podczas kontroli skutkowało zwykle tłumaczeniem pracodawcy, że dana osoba pracuje od dziś, więc nie upłynął jeszcze termin zawarcia umowy na piśmie i zgłoszenia do ZUS-u. Pierwszy dzień pracy mógł w ten sposób trwać tygodniami, miesiącami, a nawet latami. Proceder taki znany był jako tzw. syndrom pierwszej dniówki. Inspektor pracy był bezradny, pracownik tracił uprawnienia przysługujące mu z tytułu ubezpieczenia społecznego, a szara strefa kwitła.

Teraz, zgodnie z nowelizacją, każda osoba jeszcze przed podjęciem zatrudnienia będzie musiała otrzymać pisemną umowę o pracę albo pisemne potwierdzenie podstawowych ustaleń związanych z umową, jeśli została ona zawarta w innej formie. Taka zmiana ułatwi inspektorom pracy stwierdzanie nielegalnego zatrudniania. Dla pracodawcy niestosującego się do zmienionego prawa przepisy przewidują karę grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł

Nowelizacja ujednolica ponadto terminologię. Dotychczasowe przepisy Kodeksu pracy mówiły, że z treścią regulaminu pracy oraz wykazem lekkich prac pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy. Teraz pojęcie „rozpoczęcie pracy” zostaje zastąpione wyrażeniem „dopuszczenie do pracy”. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy — Kodeks pracy odbyło się na 15. posiedzeniu Sejmu. Projekt skierowano do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, której sprawozdanie, na bieżącym posiedzeniu, przedstawiła posłanka Barbara Bartuś (PiS). Poinformowała Izbę, że Komisja zmieniła m.in. proponowane w projekcie sześciodniowe vacatio legis na przepis mówiący o wejściu w życie ustawy z dniem 1 września 2016 r. Przedłożenie poparły wszystkie kluby. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy — Kodeks pracy prawie jednogłośnie (413 posłów było za, 2 — przeciw, 1 wstrzymał się od głosu). Za: “Kronika Sejmowa” z dnia 15 maja 2016

https://www.youtube.com/watch?v=hYVb0UoKVfI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

ZOBACZ! Podsumowanie rządów koalicji PO-PSL

SKANDAL! Tusk oddaje hołd pomordowanym… w krótkich spodenkach!