Adam Michnik znieważył Prezydenta RP w auli Uniwersytu Szczecińskiego

0
69628

Adam Michnik publicznie znieważył głowę Państwa Polskiego, prezydenta RP: Andrzeja Dudę. Miało to miejsce w auli Uniwersytetu Szczecińskiego, 10 września 2016 roku. 

Przypomnijmy: „Kto publicznie znieważa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” – art. 135 par. 2 Kodeksu karnego

Warto zacytować fragment Kodeksu “Dobre praktyki w szkołach wyższych” opracowanego przez Fundację Rektorów Polskich:

“Mając na uwadze społeczną rangę uczelni, a zarazem właściwą jej apolityczność, rektor z jednej strony zachęca do wrażliwości społecznej pracowników i studentów uczelni, a nawet do aktywnego udziału w życiu publicznym, z drugiej jednak, przestrzegając zasady bezstronności i neutralności politycznej uczelni, chroni ją przed wykorzystaniem jej do celów politycznych. Wystąpienia polityków oraz debaty polityczne są na terenie uczelni dopuszczalne tylko wtedy, gdy zachowują charakter akademicki (wykłady, seminaria, sesje naukowe, spotkania). W szczególności należy unikać szerzenia wszelkich form ksenofobii, narzucania ideologii politycznych czy fundamentalizmu religijnego oraz postaw fanatycznych, wykluczających dyskusję. Rektor może wyrazić zgodę na odbywanie na terenie uczelni zebrań o charakterze politycznym, pod warunkiem wszakże, iż korzystanie z pomieszczeń będzie następowało na ogólnych zasadach i nie będzie wiązało uczelni z żadną polityczną opcją.

Do znieważenia głowy państwa doszło na auli publicznej uczelni, Uniwersytetu Szczecińskiego. Zaproszona została tam osoba o poglądach skrajnych, w moim odczuciu wybitne antypolskich. Uczelnia posłużyła zatem do walki politycznej i prezentowania “postaw fanatycznych” dążących do obalenia demokratycznie wybranej władzy.

Jako obywatel i wyborca prezydenta Andrzeja Dudy chciałbym aby Adam Michnik został pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Do dzisiaj ciągną się procesy osób, które np. przyniosły krzesło na wiec Bronisława Komorowskiego, władza sądownicza powinna dać przykład i pokazać, że #dobrazmiana dotarła już do prokuratury, jeśli tak się nie stanie oznaczać to będzie, że do dnia dzisiejszego żyje w Polsce “kasta nietykalnych”, których nie można osądzić.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Powiedziałem MICHNIKOWI prawdę. PRZEGRAŁ WALKĘ O RZĄD POLSKICH DUSZ!:

Przypomnę jeszcze moje nagranie z okresu kampanii prezydenckiej:

Komentarze:

komentarzy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here