w ,

CHORE! Unia Europejska jednym superpaństwem? Brak własnej armii, służb, waluty, prawa, banku narodowego…

Europejskie superpaństwo zamiast Unii Europejskiej – takie ultimatum szef niemieckiego MSZ Frank-Walter Steinmeier ma przedstawić państwom Grupy Wyszehradzkiej na spotkaniu w Pradze, informuje TVP. Zgodnie z założeniami, zamiast federacji państw, powstałoby jedno europejskie państwo.

„Kraje członkowskie nie mogłyby posiadać własnej armii, służb specjalnych, kodeksu karnego, własnego systemu podatkowego, waluty, banku centralnego o obecnych uprawnieniach”

– informuje TVP.

Kraje członkowskie nie mogłyby decydować w sprawie wpuszczania i relokacji uchodźców.

„Nie powinno być jednostronnych narodowych odpowiedzi na wyzwania kryzysu migracyjnego (…) Niemcy i Francja są przekonane, że nadszedł najwyższy czas, aby wprowadzić prawdziwie zintegrowaną politykę azylową, uchodźczą i migracyjną”

– czytamy w dokumencie.

Niemcy i Francja proponują powołanie ciała o nazwie „European Security Compact”, zajmującego się „wszelkimi aspektami bezpieczeństwa i obrony na poziomie europejskim”, a przez to „zapewnieniem obywatelom UE bezpieczeństwa na wszystkich poziomach” – dodaje TVP, podkreślając, że rola NATO zostałaby ograniczona.

Francja i Niemcy postulują ponadto powołanie europejskiej platformy współpracy wywiadowczej, „respektującej prerogatywy narodowe oraz używającej obecnych narzędzi; polepszenie wymiany danych, planowania scenariuszy zagrożeń dotyczących grup państw, a także stworzenie „Europejskich zdolności reagowania” a także „Europejskich korpusów obrony cywilnej”.

Witold Waszczykowski, minister spraw zagranicznych Polski stwierdził, że jest „To recepta na podzielenie Unii”.

Mój komentarz: każdy powinien przeczytać ten artykuł: Szwajcaria wycofała wniosek o akcesję do UE. Oto efekt kierowania Unią przez Tusków, Schulzów i innych Junckerów – przedstawia jak obecne władze Unii Europejskiej doprowadzają do rozpadu integracji europejskiej. Bezkrytyczna zgoda na przyjmowanie nielegalnych, islamskich imigrantów, chęć zlikwidowania państw narodowych, odebranie suwerenności mniejszym i biedniejszym państwom, narzucanie „integracji” politycznej, która polega na oddawaniu Unii Europejskiej kolejnych kompetencji… skutkuje wzrostem nastrojów antyunijnych (Po Brexicie – Slovakout? Słowaccy uniorealiści już zbierają podpisy!Robert Winnicki: Wraca dziś Europa narodów! Czas na #POLexit! [WIDEO]) Uważam, że Unia Europejska w dzisiejszej formie nie ma prawa przetrwać, Tusk, Juncker czy Schulz to osoby, które zostaną zapamiętane jako grabarze zjednoczonej Europy.

Putin śmiało może im pogratulować:

EuroKolchoz

Za: niezlomni.com, niezależna.pl

Kolejna wpadka Petru! Niemcy nie leżą w Europie?

Kim jest George Soros?