w ,

Dziś 103. rocznica ludobójstwa Ormian. Godna postawa ministra Ziobro, oddał hołd pomordowanym przez Turków!

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro i Podsekretarz Stanu Łukasz Piebiak modlitwą i złożeniem kwiatów pod Ormiańskim Chaczkarem uczcili dziś (24 kwietnia) pamięć ofiar ludobójstwa Ormian.

24 kwietnia każdego roku społeczność ormiańska na całym świecie obchodzi rocznicę rozpoczęcia eksterminacji swego narodu. Organizowane są zarówno w ojczystej Armenii, jak i poza jej granicami, również w Polsce.

Masakry i deportacje z lat 1915-17 Ormianie nazywają ludobójstwem. Według nich zginęło wówczas 1,5 miliona ludzi. Ludobójstwo Ormian jest drugim po Holocauście najlepiej udokumentowanym i opisanym ludobójstwem dokonanym przez władze państwowe na grupie etnicznej w czasach nowożytnych.

Turcja, sprzeciwiająca się określeniu tego jako “ludobójstwa”, twierdzi, że w chaosie końcowych latach imperium osmańskiego zginęło 300-500 tysięcy Ormian.

ABSURD HISTORII! Izrael odrzucił wniosek o uznanie zagłady Ormian za ludobójstwo!

Uznanie za ludobójstwo

Choć zdecydowana większość historyków potwierdza, że na ludności ormiańskiej dokonano ludobójstwa, to przez wiele lat nad tą zbrodnią panowała zmowa milczenia – Turcja była zbyt ważnym sojusznikiem dla światowych mocarstw. Jednak w ostatnich latach kolejne parlamenty podejmują uchwały, w których stwierdzają, że Rzeź Ormian była ludobójstwem. Do tej pory ludobójstwo Ormian oficjalnie uznały: Argentyna, Armenia, Austria, Australia, Belgia, Bułgaria, Chile, Cypr, Francja, Grecja, Holandia, Kanada, Liban, Litwa, Niemcy, Polska (19 kwietnia 2005 r. Sejm dokonał tego poprzez aklamację), Rosja, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Urugwaj, Walia, Watykan, Wenezuela i Włochy oraz w 2010 roku USA.

Ponadto 22 grudnia 2011 roku izba niższa francuskiego parlamentu wprowadziła prawo przewidujące rok więzienia i 45 tys. euro grzywny za każde publiczne negowanie faktu ludobójstwa Ormian w latach 1915–1917.

Spośród organów międzynarodowych uznających Rzeź Ormian za fakt historyczny wymienić można: Parlament Europejski (dwukrotnie: w 1987 i 2004 r.), Radę Europy, Podkomisję ONZ ds. Zapobiegania Dyskryminacji i Ochrony Mniejszości, Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Ludobójstw, Światową Radę Kościołów czy Amerykańską Unię Organizacji Żydowskich. Fakt ten uznał papież Jan Paweł II, podczas pielgrzymki do Armenii w roku 2001, oraz papież Franciszek, w orędziu adresowanym do Ormian i w homilii podczas mszy świętej odprawionej w Watykanie dla pielgrzymów rytu ormiańskiego w 2015 roku.

Za: ms.gov.pl, wikipedia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Sławomir Nitras wreszcie znalazł pracę odpowiednią do swoich kwalifikacji. Sprząta szczecińskie ulice ale chyba bezprawnie…

30 Paleństyńczyków zamordowanych przez izraelskich żołnierzy. Za co? Mieli czelność protestować przeciwko polityce Izraela.