fot. Paweł Kula
w

Dziś Święto Flagi oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą!

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest obchodzony 2 maja na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2004 r.  

Polska flaga jest złożona z dwóch poziomych pasów: białego i czerwonego. Jej kolorystyka oparta jest o barwy godła polskiego – białego orła w czerwonym polu. W czasie m.in. drugiej wojny światowej kolory biało-czerwone były symbolem niezłomności narodu i woli zwycięstwa, budziły nadzieję na wolność. Polskie barwy narodowe po raz pierwszy zostały uregulowane w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r., ale historia flagi sięga aż dynastii Piastów.

Zgodnie z Konstytucją barwy narodowe podlegają ochronie prawnej. Fladze państwowej należny jest szacunek – powinna być zawsze zadbana, a najbardziej godnym sposobem jej eksponowania jest umieszczenie na drzewcu lub maszcie. Na terenie kraju polska flaga ma pierwszeństwo przed każdą inną.

Wraz z Dniem Flagi 2 maja w Polsce jest obchodzony Dzień Polonii i Polaków poza granicami kraju, ustanowiony przez Sejm 20 marca 2002 r. Uznając wielowiekowy dorobek i wkład Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach, w celu potwierdzenia więzi z Macierzą i jedności wszystkich Polaków, tak mieszkających w Kraju, jak i żyjących poza nim (…) – czytamy w ustawie ustanawiającej 2 maja dniem polskiej diaspory. Parlamentarny etap prac nad tą ustawą rozpoczął się w lutym 2002 r. z inicjatywy Senatu. Projekt był rozpatrywany przez ówczesne Komisje: Łączności z Polakami za Granicą oraz Spraw Zagranicznych.  Sejm uchwalił ją jednogłośnie 20 marca 2002 r.

W tym dniu warto się zastanowić czy aby na pewno polskie władze z należytą stanowczością bronią praw Polaków mieszkających poza granicami naszego kraju. Niedopuszczalnym jest aby mniejszości polskiej pozostawionej na Litwie odbierano podstawowe prawo człowieka, własne nazwisko. Polskie władze powinny zająć odpowiednie stanowiska przeciwko dyskryminacji Polaków! ZOBACZCIE: Dyskryminacja Polaków na Litwie utrzymana! Dlaczego rząd nie reaguje?

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

„To jest nasza historia”. Zobacz spot z okazji obchodów Dnia Flagi RP!

Nawet 37,5 mld euro kary dla Polski za nieprzyjęcie islamistów?!