w ,

Strażnik więzienny, były członek młodzieżówki PO, przekazywał grypsy od Gawłowskiego. Grozi mu 10 lat

Prokuratura Krajowa skierowała akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi J., byłemu już funkcjonariuszowi służby więziennej, który miał pomagać Stanisławowi Gawłowskiemu podczas pobytu w areszcie śledczym w Szczecinie. 

Grozi mu dziesięć lat więzienia za przekazywanie grypsów posła Stanisława Gawłowskiego, gdy ten był aresztowany. Akt oskarżenia trafił już do sądu. Mężczyzna przed podjęciem pracy w areszcie był działaczem młodzieżówki Platformy Obywatelskiej.

Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie 27 marca 2020 r. skierował do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum akt oskarżenia przeciwko trzem osobom, w tym Łukaszowi J. – strażnikowi więziennemu przekazującemu informacje osadzonemu wówczas Stanisławowi G.

Komunikat Prokuratury Krajowej: Pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie śledztwo prowadziła Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie.

Zakres zarzutów

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie oskarżył Łukasza J. – byłego funkcjonariusza Służby Więziennej, o niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień, polegające na zaniechaniu poinformowania przełożonych, iż w Areszcie Śledczym w Szczecinie jest osadzona osoba, która była mu znana osobiście tj. Stanisław G. Funkcjonariusz przekroczył swoje uprawnienia poprzez przechowywanie poza terenem Aresztu Śledczego wniosków osadzonych skierowanych do administracji AŚ w Szczecinie przez m.in. osadzonego w tym czasie Bogdana K. (aktualnie oskarżonego w sprawie tzw. afery melioracyjnej) oraz pokwitowania odbioru rzeczy w AŚ w Szczecinie przez Stanisława G. Jak ustalił prokurator do przekroczenia uprawnień doszło również poprzez zapewnienie Stanisławowi G. kontaktu z członkami rodziny oraz znajomymi osadzonego z pominięciem zgody organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, przez co Stanisław G. osiągnął korzyść osobistą.

Czyny te zostały zakwalifikowane z art. 231 par. 2 kk oraz 228 par. 1 i 3 kk i zagrożone są kara do 10 lat pozbawienia wolności. Do ich popełnienia doszło w 2018 roku w czasie gdy Łukasz J. wykonywał obowiązki służbowe w Areszcie Śledczym w Szczecinie.

Ponadto prokurator oskarżył  Łukasza J. o przyjęcie od innego z osadzonych w Areszcie Śledczym w Szczecinie korzyści majątkowej w zamian za dostarczanie dla niego przedmiotów z pominięciem procedur obowiązujących w areszcie.

Oskarżonemu Pawłowi C. zarzucono wręczenie korzyści majątkowej Łukaszowi J. kwalifikowane z art. 229 par. 1 i 3 kk.

Wśród oskarżonych jest również Małgorzata B. którą prokurator oskarżył o składanie fałszywych zeznań kwalifikowane z art. 233 par. 1 kk

Wolne media? Stanisław Gawłowski groził dziennikarzom TVP! Zachodniopomorski zarząd PO zabronił swoim działaczom rozmawiać z mediami publicznymi.

Kontakty strażnika więziennego

W toku postępowania prokurator ustalił, że Łukasz J. odwiedzał Stanisława G. w celi, a następnie przekazywał telefonicznie bieżące informacje związane z osadzonym Stanisławem G. innym osobom, w tym żonie osadzonego, do której numer uzyskał za pośrednictwem nieustalonej osoby oraz znajomych osadzonego. Ponadto kontaktował się telefonicznie z Kancelarią Adwokacką jednego z obrońców podejrzanego oraz z dyrektorem biura poselskiego jednego z posłów na Sejm RP oraz jednym z senatorów.

Łukasz J. do powyższych kontaktów telefonicznych wykorzystywał prywatny telefon, przy czym nie posiadał zgody Dyrektora AŚ na korzystanie z prywatnego aparatu telefonicznego w trakcie wykonywania czynności służbowych na terenie Aresztu.

W trakcie śledztwa prokurator ustalił, że Łukasz J. w maju 2018 r. skontaktował się z żoną Stanisława G. za pomocą facebooka. Dochodziło również do bezpośrednich spotkań Łukasza J. z żoną Stanisława G. Natomiast, po opuszczeniu Aresztu Śledczego przez Stanisława G., Łukasz J. nawiązywał kontakt telefoniczny i spotykał się z nim. W oparciu o analizę danych telekomunikacyjnych ustalono również, że Łukasz J. spotkał się ze Stanisławem G. 13.04.2018 r., bezpośrednio przed zatrzymaniem Stanisława G.

Przed skierowaniem aktu oskarżenia przeciwko Łukaszowi J. prokurator wyłączył do odrębnego postępowania materiały w sprawie podżegania oskarżonego do popełnienia czynu z art. 231 par. 2 kk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Nitras w czasie epidemii wzywa żołnierzy do buntu! Fogiel: “Niech Pan złoży mandat poselski!”

Czerwony aparatczyk obraża Prezydenta Dudę: “będzie musiał uciekać z Pałacu Prezydenckiego”