w ,

APEL PAMIĘCI Żołnierzy Wyklętych – Szczecin 2015

Apel Pamięci Żołnierzy Wyklętych autorstwa Bartłomieja Ilcewicza, Szczecin, 1 marca 2015 – Plac Grunwaldzki. Nagrywane telefonem z ręki.
Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypolitej,
Mieszkańcy Szczecina i regionu Zachodniego Pomorza,
Rodacy, stajemy do apelu – tu na Placu Grunwaldzkim, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
Aby przywołać pamięć żołnierzy podziemia niepodległościowego walczących o ojczyznę wolną i niepodległą,

DO WAS WOŁAM!

Żołnierze Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Armii Krajowej, Ruchu Oporu Armii Krajowej, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Narodowych Sił Zbrojnych i innych organizacji niepodległościowych, które w latach 1944 – 1963 walczyły z sowieckim okupantem i komunistycznym terrorem.

STAŃCIE DO APELU! CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam żołnierzy oddziałów partyzanckich, którzy prowadzili nierówną walkę z wrogami ojczyzny, ukrywając się w polskich lasach, zdala od rodzin, gotowi do poświęcenia swojego losu na ołtarzu ojczyzny.

DO WAS WOŁAM!

Dowódcy oddziałów podziemia niepodległościowego,
– Majorze Zygmuncie Szendzielarzu “Łupaszko”!,
– Kapitanie Henryku Flame “Bartku”!,
– Sierżancie Mieczysławie Dziemieszkiewiczu “Roju”!,
– Majorze Hieronimie Dekutowski “Zaporo”!,
– Majorze Marianie Bernaciaku “Orliku”!,
– Podporuczniku Stanisławie Kasznicu “Wąsowski”!,
– Danuto Siedzikówno “Inko”!,
– Rotmistrzu Witoldzie Pilecki!
– Kapitanie Stanisławie Sojczyński “Warszycu”!,

i Wy wszyscy, którzy staliście na czele zbrojnych oddziałów,

STAŃCIE DO APELU! CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam żołnierzy Armii Krajowej biorących udział w Akcji “Burza, w czasie której byli podstępnie i systematycznie niszczeni przez wkraczające na tereny Polski oddziały sowieckie.

STAŃCIE DO APELU! CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam Was członkowie Czwartego Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość,
– Łukaszu Ciepliński!,
– Mieczysławie Kawalcu!,
– Józefie Batory!,
– Adamie Lazarowiczu!,
– Franciszku Błażeju!,
– Karolu Chmielu!,
– Józefie Rzepko!,

którzy zostaliście zamordowani przez komunistów 1 marca 1951 roku.

STAŃCIE DO APELU! CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam młodych, niezłomnych z Bojowego Oddziału Armii, których szczątki spoczywają na Cmentarzu Centralnym tego miasta, którzy stanęli do walki niepodległą Polskę!

STAŃCIE DO APELU! CHWAŁA BOHATEROM!

Wołam ofiary zbrodniczej przemocy i wszystkich rodaków zamordowanych w więzieniach, aresztach i kazamatach Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, obozach oraz stalinowskich katowniach oraz łagrach – za to, że byli Polakami i nie wyrzekli się swojej ojczyzny.

STAŃCIE DO APELU! CHWAŁA BOHATEROM!

Przywołuję wszystkich rodaków walczących z wrogim systemem w okresie powojennym o wolność i niepodległość, którzy zostali zamordowani przez komunistycznych oprawców.

STAŃCIE DO APELU! CHWAŁA BOHATEROM!

Do Was, zwracam się potomni. Bohaterów, którzy do końca pozostali wierni ojczyźnie – nie zapominajcie! Niech ich postaci i heroiczne czyny, utrwalone w historii i w naszej świadomości będą dla nas przykładem miłości do Polski.

CHWAŁA BOHATEROM! CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ładowanie…

0

W starym kinie – Zapomniana Melodia (1938)

Wypowiedź Lecha Wałęsy z 1980 roku o przegonieniu Japonii ;)