w ,

Klinika spalonych twarzy – dokument o tym, co może zrobić Pakistańczyk żonie.

Każdego roku w Pakistanie ponad 100 ludzi staje się ofiarami brutalnych ataków kwasem solnym. Przede wszystkim są to kobiety, które sprzeciwiły się mężom. Film opowiada historię dwóch kobiet, Zakii i Rukhsany. Ich spalone kwasem twarze są bardzo zniekształcone. Jednym z narratorów i głównych postaci dokumentu jest dr Mohhamad Jawad, który wyjeżdża z rodziną do Pakistanu, by pomóc ofiarom ataku. Dzięki przeprowadzonym przez niego operacjom Zakia i Rukhsana znów nie wstydzą się wyjść na ulicę.

Za butelkę żrącego kwasu płaci się w Indiach/Pakistanie równowartość 2 zł. Oblanie kobiety kwasem to częsta kara za urażenie męskiej dumy, krnąbrność, pewność siebie, niespełnianie oczekiwań rodziny. Tak niszczy się życie kobietom w Indiach, ale także w Pakistanie, Iranie, Bangladeszu, Afganistanie i Kolumbii.

 

Co myślisz?

Islamiści wywołują zamieszki w Japonii. Skąd się tam wzięli?! [Wideo]

Upadek systemu emerytalnego w Polsce! ZUS: Nie ma i nie będzie pieniędzy na wypłatę emerytur z tytułu składek!