Robert Winnicki przedstawił trzy płaszczyzny, na których skupia się program polityczny Ruchu Narodowego. Po pierwsze jest to płaszczyzna polityczna, po drugie gospodarcza, po trzecie kulturowa.

Według posła Winnickiego priorytetowymi zagadnieniami, które zostały poruszone w programie są: walka z globalizacją, sprzeciw wobec agresywnej polityki Unii Europejskiej, wielowektorowość w polityce zagranicznej, gospodarczy nacjonalizm, opierający się na protekcjonizmie państwowym, odbudowa starego i stworzenie nowoczesnego przemysłu, ratunek zapaści demograficznej, tradycjonalizm kulturowy oraz kompleksowe zajęcie się problemami Polaków na Kresach, którym został poświęcony cały rozdział programu. Prezes Ruchu Narodowego stwierdził także, że polska polityka musi być prowadzona w sposób odważny, zdecydowany, a co najważniejsze konsekwentny.

Jest to fragment Kongresu Ruchu Narodowego, całość tutaj: 

10 grudnia w Sali Kolumnowej Sejmu RP, pod hasłem: „Suwerenny Naród w XXI wieku”, odbył się Kongres Programowy Ruchu Narodowego. Było to pierwsze od wielu lat wydarzenie, na którym ugrupowanie odwołujące się do tradycji narodowej przedstawiło swój program wyborczy. Kongres zgromadził ponad 300 osób.

Komentarze:

komentarzy

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here