http://bit.ly/1hi2XbN!
w ,

Beata Szydło: „O polskich sprawach powinniśmy rozmawiać w Polsce!”

Beata Szydło na temat sytuacji międzynarodowej Polski i jej polityki zagranicznej! „Polska została niesłusznie pomówiona!” „Demokracja ma się w Polsce dobrze!”
► SUBSKRYBUJ mój kanał na YouTube:
8. posiedzenie Sejmu VIII kadencji – 13/1/2016

Informacja prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji międzynarodowej Polski i jej polityki zagranicznej, dotyczących wzajemnych relacji Polski z Unią Europejską.

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Przede wszystkim chcę bardzo podziękować za możliwość przekazania państwu tej informacji. Dziękuję Prezydium Sejmu i Konwentowi Seniorów za to, że została wyrażona zgoda na to, byśmy dzisiaj mogli porozmawiać na temat sytuacji, która w tej chwili jest w relacjach pomiędzy Polską a Unią Europejską.

Mówię do państwa, w momencie kiedy minister w moim rządzie pan Konrad Szymański przebywa w Brukseli, rozmawia z komisarzami, rozmawia z przedstawicielami Komisji Europejskiej, przekazuje rzetelne informacje na temat sytuacji w Polsce i mówi o tym, jak faktycznie wygląda bieg polskich spraw. Musi to robić, ponieważ Polska została niesłusznie pomówiona i oskarżona o coś, co nie ma miejsca w naszym kraju. Polska została niesłusznie pomówiona o to, że łamane są zasady demokratycznego państwa prawa. To jest nieprawda. (Oklaski) To jest nieprawda, to jest pomówienie…

(Głos z sali: Zwykłe kłamstwo.)

…demokracja ma się w Polsce dobrze. (Wesołość na sali, oklaski)

(Poseł Rafał Grupiński: Taaa…)

A najlepszym dowodem na to, że demokracja ma się w Polsce dobrze…

(Poseł Stefan Niesiołowski: Tak jest.)

…są protesty organizowane przez niektóre grupy, niektóre środowiska przeciwko rządowi i przeciwko zmianom, które w tej chwili w Polsce realizujemy. To jest dowód na to, że demokracja w Polsce funkcjonuje. (Oklaski)

(Poseł Stefan Niesiołowski: Póki jest.)

(Głos z sali: Ha, ha, ha…)

Jestem przekonana, że kiedy europejscy politycy poznają fakty i poznają bezzasadność tych zarzutów, uznają to.

Do takiej sytuacji doszło, szanowni państwo, z różnych powodów. Na pewno brakło w Polsce rzetelnej dyskusji tutaj – o polskich sprawach powinniśmy rozmawiać w Polsce, powinniśmy rozmawiać w polskim domu.

Ilekroć były próby wynoszenia polskich spraw poza polski dom…

(Poseł Stefan Niesiołowski: A wy co robiliście?)

…i próby rozstrzygania polskich spraw przez innych, tak uczy polska historia, kończyło się to zawsze dla nas bardzo źle. (Oklaski) Z historii trzeba wyciągać wnioski.

(Poseł Małgorzata Kidawa-Błońska: To prawda.)

Trzeba szukać porozumień wtedy, kiedy nawet są trudne tematy do dyskusji.

Od początku funkcjonowania mój rząd, rząd zjednoczonej prawicy, wprowadza ten program i te reformy, do których zobowiązali nas w wyborach obywatele… (Poruszenie na sali)

(Poseł Jakub Rutnicki: Jasne, jasne.)

…w demokratycznych wyborach…

(Poseł Stefan Niesiołowski: A niszczenie demokracji?)

…w demokratycznych wyborach, a sądzę, że nie ma na tej sali – wierzę w to głęboko – nie ma na tej sali ani jednej posłanki, ani jednego posła, którzy kwestionują demokratyczny wybór Polaków. Wierzę w to głęboko. (Oklaski)

(Poseł Henryka Krzywonos-Strycharska: Ja to robię.)

Od początku funkcjonowania naszego rządu wprowadzamy zmiany. Przygotowaliśmy program ˝Rodzina 500+˝. (Poruszenie na sali)

(Głos z sali: Nie ma takiego.)

(Poseł Małgorzata Kidawa-Błońska: A gdzie jest ten program?)

(Głos z sali: 500+.)

Wprowadziliśmy opodatkowanie banków i hipermarketów. (Poruszenie na sali) Przygotowujemy podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do 12 zł. Pracujemy nad obniżeniem wieku emerytalnego. (Poruszenie na sali) Daliśmy możliwość rodzicom decydowania, czy ich dzieci mają pójść do szkoły w wieku lat 6 czy w wieku lat 7. (Poruszenie na sali, dzwonek)

(Poseł Marzena Machałek: Spokój!)

Przygotowujemy projekt ustawy, który da darmowe leki osobom po 75. roku życia. (Poruszenie na sali, oklaski) Pracujemy nad programami rozwojowymi. Chcemy, żeby Polska nie tylko szybko się rozwijała, ale żeby z tego rozwoju mogli korzystać wszyscy polscy obywatele, a nie tylko wybrane grupy. Wszyscy polscy obywatele. (Oklaski)

Drodzy Państwo! Nie twierdzę, że robimy wszystko najlepiej i że nie popełniamy błędów (Oklaski), ale powtórzę raz jeszcze, powtórzę jeszcze raz: realizujemy program, do którego zobowiązaliśmy się wobec wyborców, program, którego wyboru dokonali właśnie w demokratycznych wyborach Polacy. Ten wybór, demokratyczny wybór Polaków jest obowiązkiem naszym, polityków, uszanować. I wierzę w to głęboko, że w tej Izbie wszyscy politycy demokratyczny wybór Polaków szanują. (Oklaski)

Szanowni Państwo! Powiem więcej. Mogłabym dzisiaj długo mówić o tym, co przez ostatnich osiem lat robiono, w jaki sposób realizowano różne rzeczy, sposób, który urągał zasadom demokracji. I powiem więcej: do wczoraj myślałam, że będę musiała to dzisiaj powiedzieć, ale wczoraj spotkałam się z przewodniczącymi wszystkich klubów parlamentarnych i w wyniku dyskusji, która nie była łatwą, dyskusji, podczas której mówiliśmy o wielu trudnych sprawach, przede wszystkim zgodziliśmy się wszyscy co do jednego – i za to bardzo serdecznie dziękuję – zgodziliśmy się co do tego, że sprawy Polski na arenie międzynarodowej mają wymiar ponadpartyjny i że polską racją stanu jest, byśmy wspólnie, razem, polskie sprawy na arenie międzynarodowej wspierali. Bardzo dziękuję wszystkim szefom klubów za to, że uczestniczyli w tym spotkaniu i dziękuję za te rozmowy. (Oklaski)

Szanowni Państwo! Musimy rozpocząć wspólną rozmowę na temat tego, co dzisiaj jest ważne dla Polski w wymiarze międzynarodowym, co jest dobre dla naszego kraju.

(Poseł Rafał Grupiński: Za chwilę prokuratura będzie.)

Musimy rozpocząć ten dialog, do którego zobowiązali nas Polacy w demokratycznych wyborach. Polacy nałożyli na nas obowiązek, abyśmy w konsensusie rozwiązywali polskie sprawy.

(Poseł Cezary Tomczyk: O, dobra zmiana.)

Chcę dzisiaj podziękować jeszcze raz szefom klubów parlamentarnych i chcę też państwu powiedzieć, że to właśnie w wyniku tej rozmowy doszłam do wniosku, że propozycja, która została zgłoszona w czasie tego spotkania, abyśmy dzisiaj porozmawiali o tym, jaka jest sytuacja w Unii Europejskiej…

(Poseł Małgorzata Kidawa-Błońska: W Polsce, nie w Unii.)

…bym mogła państwu zaprezentować, jakie są działania polskiego rządu, po to, jak padła deklaracja z ust szefów klubów parlamentarnych, by polski rząd otrzymał wsparcie wszystkich posłów… (Poruszenie na sali)

(Poseł Henryka Krzywonos-Strycharska: Trzeba było wszystkich pytać o to.)

…całego parlamentu polskiego, wsparcie do prowadzenia rozmów na arenie międzynarodowej, w Unii Europejskiej w tej chwili. I dlatego dzisiaj jestem tutaj, w Sejmie, bo chcę być reprezentantem na spotkaniu, na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, które będzie poświęcone polskim sprawom. Będę reprezentować polski rząd, ale chcę być tam reprezentantem całego polskiego parlamentu, chcę być reprezentantem wszystkich polskich obywateli, żeby bronić dobrego imienia Polski, która nie zasłużyła na to, by być tak szkalowaną, jak jest w tej chwili. (Oklaski)

(Poseł Ewa Kopacz: Ale to nie niszczcie tego imienia Polski.)

(Głos z sali: Nie róbcie bałaganu.)

Dziękuję, dziękuję szefom klubów parlamentarnych, którzy wczoraj złożyli taką deklarację, że chcą wesprzeć polski rząd w tych działaniach. Mam nadzieję i wierzę w to głęboko, że takie wsparcie od wszystkich państwa otrzymam. (Oklaski)

Szanowni Państwo! Rozmawiałam – również wczoraj – z panem przewodniczącym Junckerem, który powiedział, że chce, aby ta dyskusja wokół Polski – tak jak to w tej chwili jest rutynowym działaniem – zakończyła się na etapie sprawdzenia dokumentów prawnych i wyjaśnień. Również podkreślił, że wierzy w to głęboko, a przede wszystkim stwierdził, że doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że demokracja w Polsce ma się bardzo dobrze…

(Głos z sali: Ha, ha, ha!)

…że to będzie etap kończący dyskusję na ten temat.

W tej chwili pan minister Konrad Szymański, tak jak wcześniej powiedziałam, jest w Brukseli. Ale szanowni państwo, to od nas wszystkich zależy, jakie będzie miejsce Polski w Europie i jak będą polskie sprawy oceniane.

(Poseł Krystyna Skowrońska: Proszę nam nie przypisywać swoich błędów.)

Można się spierać, można się różnić – prawem opozycji jest krytykować – ale na pewno wtedy, kiedy rzeczy dotyczą spraw fundamentalnych, które dotyczą polskiej racji stanu…

(Głos z sali: Bo skowronek nie zaśpiewa.)

(Głos z sali: Dbajcie o to.)

…wszyscy, wszyscy, również opozycja, której prawem jest krytykować, której prawem jest protestować, biorą odpowiedzialność za sprawy polskie. Dzisiaj Polska to jest nasza wspólna odpowiedzialność, nas wszystkich siedzących w tej Izbie. To jest nasza wspólna odpowiedzialność. (Oklaski)

Szanowni państwo, Europa ma dzisiaj dużo poważniejsze problemy. Europa zmaga się ze sprawami, z którymi sobie nie radzi.

(Głos z sali: Właśnie.)

Prawo i Sprawiedliwość już dużo wcześniej mówiło o konieczności podejmowania konkretnych i skutecznych kroków. Dzisiaj coraz więcej państw przyznaje nam rację. Problem imigrantów, naiwne podejście do tego, że rozwiąże się go w taki sposób, jak zaproponowano, doprowadziły dzisiaj do wydarzeń, o których wiele państw próbuje milczeć i na pewno będzie chciało ze wstydem zapomnieć. Wydarzenia w Niemczech są ostrzeżeniem dla całej Europy – musimy dzisiaj o tym pamiętać – ale przede wszystkim to jest refleksja dla Europy. Dzisiaj Europa, Komisja Europejska, Parlament Europejski muszą koncentrować się na tych sprawach, bo rzecz dotyczy bezpieczeństwa Europejczyków, w tym również Polaków, a dla nas – przede wszystkim Polaków. (Oklaski)

Musimy podejmować te wyzwania, chcemy być aktywni, chcemy uczestniczyć w tych wszystkich dyskusjach i rozmowach, które będą poprawiały sytuację w Europie. Chcemy rozmawiać o stabilności Europy. Chcemy rozmawiać o stabilności strefy Schengen. Chcemy wreszcie rozmawiać o bezpieczeństwie europejskim i, jak już wcześniej mówiłam, o bezpieczeństwie polskich obywateli.

Ale dzisiaj jest taki moment, szanowni państwo, kiedy trzeba odłożyć spory na bok, trzeba wspólnie stanąć w jednym szeregu i trzeba porozmawiać o tym, w jaki sposób możemy doprowadzić do tego, żeby sytuacja międzynarodowa była stabilna…

(Głos z sali: Razem zniszczyć.)

(Głos z sali: Po prostu nie róbcie bałaganu.)

…i żebyśmy my, jako Polska, mogli być dumni z tego…

(Poseł Małgorzata Kidawa-Błońska: Ale my jesteśmy.)

…że mimo różnic zdań, do których wszyscy mają prawo, szanujemy demokratyczny wybór Polaków…

(Poseł Rafał Grupiński: Sami nie uszanowaliście.)

…ale wtedy, kiedy mówimy o sprawach fundamentalnych, mówimy jednym głosem.

Jeszcze raz chcę podziękować wszystkim szefom klubów parlamentarnych, którzy wczoraj taką wolę wyrazili. Wierzę w to głęboko, szanowni państwo…

(Poseł Grzegorz Schetyna: O Boże, o Jezu! Nie będziesz mógł spać. Ja bym nie mógł.)

…wierzę w to głęboko, że to nie była tylko i wyłącznie deklaracja przewodniczących klubów, ale że jest to deklaracja całego polskiego parlamentu, bo dzisiaj polski parlament stoi przed wielkim egzaminem. Czy jesteśmy w stanie, szanowni państwo, w obliczu trudnych wyzwań, w obliczu sprawy, która jest dzisiaj dla Polski najważniejsza, być razem, pomimo różnic, do których mamy prawo, w imię demokratycznego wyboru Polaków? Dzisiaj Polska to jest nasz wspólny cel i nasza wspólna odpowiedzialność.

Jeszcze raz bardzo proszę, abyście państwo udzielili polskiemu rządowi wsparcia w tych działaniach, które prowadzimy na arenie międzynarodowej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0
mediapluralizm

Pluralizm w mediach to wielki fałsz!

Ryszard Terlecki (PiS) „Polska demokracja nie potrzebuje rzeczników ani obrońców!”