w

Dobra zmiana w edukacji. Więcej Dmowskiego w szkołach. Uczniowie poznają endeckie idee.

Poszerzenie oferty programowej w zakresie informacji o Romanie Dmowskim i narodowej demokracji jest sukcesem zespołu senatora Jana Żaryna, posła Sylwestra Chruszcza oraz podsekretarza stanu Macieja Kopcia.

– „Roman Dmowski to jedna z najważniejszych postaci w Polskiej historii. Na dziś także jest to postać ze wszech miar interesująca i pobudzająca do myślenia. Ponieważ był zarówno ideologiem, jak i praktykiem-politykiem, i pokazał niewątpliwie w swoim życiu, że doskonale to rzemiosło opanował.” – cytuje senatora Żaryna portal „wSensie.pl”.

Jak przyznaje Sylwester Chruszcz, dorobek Endecji, dokonania Narodowych Sił Zbrojnych i myśl Dmowskiego, to zaniedbane dotychczas tematy edukacji historycznej. Poseł Endecji nie kryje przy tym dużego zadowolenia z powodzenia rozmów z Minister Edukacji Narodowej Anną Zalewską.

Dzięki zabiegom Żaryna, Chruszcza i Kopcia, uczniowie, zgodnie z założeniami podstawy programowej, będą po odbytych lekcjach w stanie:

Przedstawić genezę nowoczesnych ruchów politycznych (socjalizm, ruch ludowy, ruch narodowy), z uwzględnieniem ich przedstawicieli, w tym: Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego i Wojciecha Korfantego;
Ocenić wpływ Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego oraz innych polityków na kształt II Rzeczypospolitej; porównuje ich wizje Polski;
Scharakteryzować polityczną i militarną działalność Armii Krajowej oraz Narodowych Sił Zbrojnych i Batalionów Chłopskich; wskazuje różne formy oporu wobec okupantów;
Omówić działalność opozycji legalnej oraz podziemia antykomunistycznego, w tym: Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN), Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW).

https://www.youtube.com/watch?v=G6N_mNaZVgA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

BEZCZELNOŚĆ. Ukraińcy atakują Polaków: nie usprawiedliwiajcie waszych zbrodni na naszych braciach

Nowoczesna atakuje polski rząd w izraelskich mediach! „Polacy czczą ofiary zbrodni popełnionych przez Polaków”