w ,

Ziobro zapowiada walkę z plagą „drobnych kradzieży”. Kradzież od 400 PLN przestępstwem!

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w prawie, które pozwolą skutecznie walczyć z plagą „drobnych” kradzieży, przywłaszczeń, paserstwa bądź zniszczenia cudzej rzeczy. Choć tego rodzaju czyny odznaczają się dużą szkodliwością społeczną, w obecnym stanie prawnym ich sprawców, nawet jeśli zostaną schwytani, nie spotyka adekwatna kara, odstraszająca od ponownych kradzieży. Dlatego konieczna jest nowelizacja Kodeksu wykroczeń i niektórych innych ustaw.

Projekt opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości zmienia zasadę, wedle której określa się, czy popełniona m.in. kradzież jest wykroczeniem, czy już przestępstwem. To istotna różnica, bo za wykroczenie grozi co najwyżej 30 dni aresztu, a za kradzież będącą przestępstwem – kara do 5 lat więzienia. Dziś cezurę tę wyznacza wartość szkody wynosząca jedną czwartą minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli aktualnie 500 zł. Po zmianach granicę stanowić ma 400 zł. Każda kradzież powodująca szkodę powyżej tej kwoty będzie więc dotkliwie karanym przestępstwem.

Stały próg przestępstwa

Dodatkowo projekt nowelizacji wprowadza zasadę, że próg rozgraniczający wykroczenie od przestępstwa będzie stały (zawsze na poziomie 400 zł), a nie uzależniony od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę czy innych zmiennych czynników. Dotychczasowy stan rzeczy powodował bowiem, że wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrastała również graniczna kwota kwalifikująca kradzież jako wykroczenie lub przestępstwo. W konsekwencji sądy każdego roku musiały dokonywać przeglądu tysięcy spraw w całym kraju, by stwierdzić, czy dana kradzież, za którą kara nie została jeszcze w całości wykonana, nadal jest przestępstwem, czy już jedynie wykroczeniem.

Ta sytuacja sprawiała też, że sprawcy kradzieży rzeczy o wartości niewiele przekraczającej ustawowy próg przewlekali postępowania, by z początkiem nowego roku popełnione przez nich przestępstwo samoistnie przeistoczyło się w wykroczenie.

Elektroniczny rejestr sprawców

Taki stan prawny pozwalał praktycznie bezkarnie działać szajkom „zawodowych” złodziei, trudniących się m.in. kradzieżami sklepowymi. Przestępczą działalność ułatwiał też niedostateczny obieg informacji o wcześniejszych postępowaniach dotyczących sprawców niewielkich pojedynczo kradzieży. Stąd projekt Ministerstwa Sprawiedliwości przewiduje utworzenie elektronicznego rejestru sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, osób podejrzanych o popełnienie tych wykroczeń, obwinionych i ukaranych. Rejestr służył będzie policji, prokuraturze i sądom do tego, by sprytni „zawodowi” złodzieje, popełniający „drobne” kradzieże w różnych miastach, nie odpowiadali za pojedyncze wykroczenia, lecz zsumowane przestępstwo.

Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się o wpisanie projektu nowelizacji Kodeksu wykroczeń i niektórych innych ustaw do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Mój komentarz: Uważam, że kwota od której kradzież jest przestępstwem powinna być jeszcze niższa. W 2013 roku Platforma Obywatelska podniosła ją z 250 PLN do 400 PLN (1/4 minimalnej płacy)* – dając wszelkim kryminalistom pole do popisu w sklepach. Moja dziewczyna pracowała w jednej z sieciówek w galerii handlowej – bandyci wynosili ubrania do kwoty 400 PLN i najczęściej nie ponosili żadnych konsekwencji, nawet w przypadku złapania i przyjazdu policji. Powinna wrócić kwota 250 PLN! Nie dla bezprawia stworzonego przez Platformę Obywatelską!

*9 listopada 2013 roku uległy zmieniły się przepisy ustalające kwotę, od jakiej kradzież, tzw. „czyn przepołowiony”, zależny od wysokości skradzionego mienia, traktowana jest jako przestępstwo. Z kwoty 250zł podwyższono próg do 400zł., jako równowartość czwartej część minimalnej płacy. Kradzież poniżej tej kwoty to jedynie wykroczenie. Za jej popełnienie grozi areszt, ograniczenie wolności lub grzywna od 20 do 500 zł. Za kradzież powyżej 400 zł grozi kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. (za: studentprawa.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Caritas Polska uruchomiła aplikację dla imigrantów! Po arabsku!

Czy MŁODZI POLACY chcą przyjmować ISLAMSKICH IMIGRANTÓW?