piątek, Listopad 22, 2019
Powroty z zesłania na Syberii w latach 1944 - 1947

Powroty z zesłania na Syberii w latach 1944 – 1947

POWROTY LUDNOŚCI POLSKIEJ ZE WSCHODU W LATACH 1944 - 1947 Powojenne powroty ludności polskiej przebywającej na wschodzie, która w wyniku powojennych zmian granic państwowych...
Powojenne Przemieszczenia ludności w statystyce

Powojenne Przemieszczenia ludności w statystyce

Zanim rozwinę temat liczby osób przesiedlonych, należy bliżej przedstawić, kto miał prawo do osadnictwa w ojczyźnie. Zatem przesiedleniu podlegali jedynie Polacy i Żydzi, którzy...
Przesiedlenia ludności polskiej 1944 – 1947

Przesiedlenia ludności polskiej z pozostałych terenów ZSRR, 1944 – 1947

Po podpisaniu umów dotyczących wymiany ludności pomiędzy Polską a Ukrainą, Białorusią i Litwą nadal nierozwiązana została kwestia losów tysięcy Polaków, zesłanych w czasie wojny...
Repatriacja przejściowa w latach 1948 – 1954

Repatriacja przejściowa w latach 1948 – 1954

„Pierwsza” repatriacja Polaków ze Związku Radzieckiego oficjalnie zakończyła się 31 grudnia 1947 roku (w 1948 powracali jeszcze jednak ludzie objęci umowami z lat wcześniejszych,...
Osadnictwo na terenach Ziem Odzyskanych

Osadnictwo na terenach Ziem Odzyskanych

Należy ogólnie przybliżyć sytuację przesiedlonej ludności, jakie zastali warunki na terenach, gdzie mieli rozpocząć nowe życie. Jakie były ich pierwsze chwile na nowym miejscu...
Powroty ludności polskiej z ZSRR w latach 1955 – 1959

Powroty ludności polskiej z ZSRR w latach 1955 – 1959

Powroty ludności polskiej z ZSRR w latach 1955 – 1959. 5 marca 1952 roku dla setek tysięcy Polaków, którzy po „pierwszej repatriacji” z lat 1944...
Repatriacja Polaków po 1989 roku

Repatriacja Polaków po 1989 roku

Na przełomie lat 1980 – 1990 ludność polską w Związku Radzieckim zaczęli odwiedzać polscy politycy, dziennikarze i działacze najróżniejszych organizacji. Terenem szczególnie często odwiedzanym...
Moralne i psychiczne następstwa deportacji na Syberię

Moralne i psychiczne następstwa deportacji na Syberię

Omawiając powroty ludności polskiej ze wschodu i rozpatrując problemy polityczne, społeczne, kulturowe i statystyczne zapomina się o problemach natury moralnej i psychicznej – a...

Zobacz koniecznie!

Najnowsze wpisy:

Wsparcie dla strony:

Mój blog w dużej mierze utrzymuje się z dobrowolnych darowizn czytelników. Zapraszam do wsparcia!
Kliknij, dowiedz się więcej:

WesprzyjStrone